VEZİRİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

 

1- İlk evvel vezir birlik içerisinde beraberliği ve yardımlaşma ağını korumak ve onu doğru yönlendirmekle yükümlüdür. Yanısıra birlik içinde ve dışında o ağna kadar birlik kurucusunun yaptığı görevlerden kurucunun ona devrettiği kısmı yapmakla yükümlüdür. Bunların yanısıra birlik kurallarını iyi bilmeli, bunları doğru uygulamalı ve tarafsız olarak uygulata bilmelidir! 

2- Birliğe yeni adam alımı, birlik içi adam sayısı ve birlikten ayrılan veya ayrılacak tüm üyelerle vezir ilgilenmelidir! Bunun yanısıra birli içi anlaşmazlıklarda çözüm sunmalı ve yerine göre tüm üyelerle bire bir ilgilenmelidir! Alım yaparken veya birliğin faydasına olacak şekilde, kişisel menfaat ve düşüncelerle hareket etmemek şartı ile adamçıkartırken mutlaka ama mutlaka birlik kurucusuna başvurulmalıdır! Kişisel menfaate dayalı adam çıkartma, ceza verme kural koyma veya uygulama yapma ve birliği bu uygulamalara veya hareketlere alet etme vezir ve brokrat bu görevden alınır ve birlik kararı ile alınan en büyük ceza uygulanır.

3- Birlik içi hiyerarşi yönetiminde sağduyulu, tarafsız ve öngörülü olmalıdır. Problem çözümlerinde hızlı ve akıcı fikirler üretebilmenin yanısıra otoritesi gereği bunu uygulamaya koyabilmelidir! Yönetim kararları gereği birlik içinde cezai uygulamalarda kurucuya danışmalı eğer kurucu uzun süre yerinde yok ise brokratla hem fikir olup gerekli kararı uygulamalıdır!

4- Birlik içinde olduğu gibi birlik dışındada diğer birlikler ve birlik vezirleriyle gerekirse temas halinde olabilmeli gerektiği takdirde brokratla birlikte birlik yararına olan kararları alarak daha sonradan birlik kurucusunada iletmeli!

5- Hiç bir şekilde ne vezir brokratın nede bürokrat vezirin astı veya üstü değildir. vezir iç ve dış işleri dengeli bir biçimde yürütmenin yanısıra brokratta onunla eşdeğer bir yardımlaşma ile potansiyel dış bağlantıları sağlamak ve gerekirse bu uygulamalar çerçevesinde bazı kararları toplu olarak alıp uygulamaya koyma hakkına sahiptir! Alınan her kararda hen vezirin hemde bürokratın 1 er oy hakkı vardır! Kurucu üye nin ise 2 oy hakkı var olmasına istinaden alınan kararın eğer birlik menfaatine yararsız bir karar veya uygulama olduğunu düşünür ise kararı men etme ve uygulamaya koymama veya uygulamadan kaldırma hakkına sahiptir!

6- Karara alma ve kural koymada veya kuralların değişimi yada yeni kuralın eklenmesi gibi birlik menfaatine olabilecek her karar için gerekli desteği birlik kurucusundan alıcaklardır! Lakin yalnızca adam alımında en son noktada, yani almaya karar verildiğinde birlik kurucusuna gerekli isim ve detaylı bilgi iletilecek ve fikri alınacaktır!

7- Yazılı bu kuralların hepsinin yanısıra vezir insiyatiflerini doğru yönlendirmeli, kararlarda sağduyulu ve arabulucu olmalı ve birlik kurallarını çok iyi derecede bilmesinin ve uygulayarak uygulatmasının yanısıra yeterli askeri güce sahip olmalıdır!

8- Her halukarda genel kuralların 13. maddesi bu kurallar içinde de mündemictir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !