HUNLAR, ÖZELLİKLERİ VE ASKERİ GÜÇLERİ

 

Hunların Temel Özellikleri


Uygarlık


Orta Asya’nın sonsuz öfkesi Hunlar, her biri savaşçılıkta usta olan pek çok göçebe halkın oluşturduğu bir konfederasyon şeklinde örgütlenmiştir. Devletin liderine Tanhu ve Han gibi unvanlar verilir. Hunlar da Göktürkler gibi ağırlıklı olarak Tengri/Gök Tanrı inancına sahiptir ve Şamanistik gelenekleri bulunur.

Kadim bir tarihe sahip olan Hunların bilinen ilk hanları Teoman’dır. Ne var ki en önemli hükümdarları Tanhu Mete’dir. Hunları tarihin gördüğü en güçlü devletlerden biri haline getiren, pek çok kavimi biat ettiren, gücünün korkusuyla Çin Seddi’nin inşa edilmesine sebebiyet veren ve Türk tarihindeki ilk düzenli ve profesyonel orduyu kuran Mete Tanhu’dur. Hunların büyük liderlerini sayarken Mete’nin dışında Avrupa Hunlarının büyük hükümdarı “Tanrının Kırbacı" Atilla’yı da unutmamak gerekir.

Hunlar aralarında pek çok Türk boyunun yanında Moğolları, Tunguzları, Yeniseyleri, Ugorları ve benzeri Orta Asya ve Avrasya halklarını içeren önemli bir kavimler topluluğudur. Hunların ana dili ön Türkçedir. Hun aristokrasisinde de ağırlıklı olarak Türk etkileri görülür, bu nedenle hükümdarları ve önemli yöneticileri genellikle Türk kavimlerinden gelir.

Hun İmparatorluğu Orta Asya’nın görmüş olduğu en görkemli devletlerinden biridir ve özellikle askeri alandaki uygulamalarıyla diğer Orta Asya devletlerine örnek olmuştur. Orta Asya, Çin ve hatta Avrupa’nın içlerine kadar devasa bir alanda tarihi değiştiren, kültürleri ve coğrafyayı şekillendiren etkileri olmuştur.


Temel Özellikleri


* Hızlı, yağmacı ve saldırı gücü yüksek (ancak savunma gücü zayıf) ordular
* Küçük sığınakları nedeniyle saldırılara karşı zayıf şehirler
* Agresif stratejileri uygulamaya oldukça uygun bir ulus

En önemli kaynak: Taş
Çevrimiçi olma gereksinimi: Yüksek


Tanıtım

Bozkırların gezgin ve savaşçı halkı Hunlar, Uluhan’daki en saldırgan ulustur. Askerlerinin saldırı ve yağma gücü diğer halkların askerlerinden daha fazladır. Kazanılan savaşlardan sonra Hun askerleri evlerine yağma sonucu ele geçirilmiş daha fazla hammadde ile dönerler. Ancak saldırıya alışkın olan Hun askerleri savunmaya karşı daha hazırlıksız ve zayıftır. Ayrıca iz sürmesini iyi bilen korkusuz Hun askerlerinin süvari ve piyadeleri oldukça hızlı hareket edebilir. Ne var ki Hun askerleri diğer ulusların askerlerinden daha pahalıdır.

Hun halkı yeni şehirler kurarken taşa ihtiyaç duyar. Şehirlerindeki çeşitli amaçlara hizmet eden yapıları da odun kullanarak inşa ederler. Hun şehirlerindeki yapılar halkın göçebe hayat tarzını benimsemiş olmasından dolayı çadır şeklindedir. Sığınakları diğer uluslarınkinden daha küçük olduğundan savaşlar sırasında daha az hammadde ve köylü saklayabilirler. Hunlar at yetiştirme konusunda da diğer halklardan daha avantajlıdır, şehirlerindeki ahırlarda daha hızlı at yetiştirebilirler.

Hunlar, oyuna daha sık girebilecek, ordusunun avantajlarını kullanarak çevresindeki şehirleri yağmalayıp rakiplerine korku salacak oyuncular için daha uygundur. Agresif oynamayı sevmeyen ve oyuna sık giremeyecek oyuncular için bu ulus tavsiye edilmez.RESİMLERLE HUN ASKERLERİ VE GÜÇLERİ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !