GÖKTÜRKLER, ÖZELLİKLERİ VE ASKERİ GÜÇLERİ

 

Göktürklerin Temel Özellikleri


Uygarlık

Göktürk Kağanlığı tarihte Türk ismini siyasi olarak kullanan ilk devlettir. Liderleri “kağan" unvanını kullanır. Göktürkler eski bir inanış olan tengri inancına sahiptir. Göktengri (Göktanrı) olarak da adlandırılan tanrılarının kendilerine devlet kurmak için yetki verdiğine inanırlar ve bu nedenle yeryüzünün tek hakimi olmaları gerektiğini düşünürler.

Göktürklerin kurucusu Asena ailesidir. Ailenin soyunun dişi bir kurttan geldiğine inanılır. Bu nedenle Göktürkler için kurt kutsaldır ve bayraklarında da bu simge yer alır.


Göktürkler aslında bir çok boyun birleşmesinden oluşan konfederatif bir birlik şeklinde örgütlenmiştir. Halklarının çoğu göçebedir. Kağandan sonra gelen yabgular ve hanlar devletin yönetiminde önemli görevler üstlenir ve kağana bağlı boyları idare eder. Ayrıca Kengeş Meclisi isimli bir yönetim organı daha vardır ki kağan seçimi gibi hayati kararların alınmasında çok etkilidir.

Göktürklerin kendilerine ait gelişmiş bir dili vardır. Göktürkçe olarak isimlendirilen bu dil Türklerin milli dili olma özelliğinden ötürü Göktürkleri Türk dünyasında kültürel olarak çok önemli bir yere koyar. Bu sebepledir ki Türklere ait ilk yazılı anıtlar olan Bengü Yazıtları ve Orhun Anıtları gibi eserlerin Göktürklere ait olmasına şaşılmamalıdır.


Temel Özellikleri

* İyi zırhlanmış ve savunması güçlü (ancak diğer ulusların askerlerine göre daha yavaş olan) askerler
* Büyük sığınakları sayesinde saldırılara karşı daha güvenli üsler
* Çeşitli stratejileri uygulayabilmeye müsait bir ulus

En önemli kaynak: Demir
Çevrimiçi olma gereksinimi: DüşükTanıtım

Bağımsızlığına düşkün ve barışçıl Göktürkler, savunma konusunda kendilerini geliştirmişlerdir. Askerlerinin saldırı gücü diğer uslulara göre biraz daha zayıf olsa da savunma özelliklerinin üstün olması onları genel olarak en nitelikli askerlere sahip kılmıştır.

Asker eğitiminde Göktürkler ağırlıklı olarak demir kullanırlar. Göktürk askerlerinin ağır zırhları onları daha dayanıklı yapmakla birlikte, diğer ulusların askerlerinde nazaran daha yavaş olmalarına neden olur.

Göktürk halkı yeni şehir kurarken taşa ihtiyaç duyar. Şehirlerindeki çeşitli amaçlara hizmet eden yapıları da odun kullanarak inşa ederler. Göktürk şehirlerindeki yapılar da Hun şehirlerindeki gibi halkın göçebe hayat tarzını benimsemiş olmasından dolayı çadır şeklindedir. Sığınakları diğer uluslarınkinden daha büyük olduğundan yapılan saldırılarda daha fazla hammadde ve köylü korunabilmektedir.

Göktürk halkını seçecek oyuncuların çok çeşitli stratejiler uygulama şansı vardır. Bu ulusu yönetecek komutanın Göktürklerin tüm avantajlarından faydalanabilmesi için deneyimli olması önerilir. Göktürklerin sağlam savunmaları oyuncu için çok fazla çevrimiçi olmadan da oyunu idare edebilme olanağı sağlamaktadır

 

RESİMLERLE GÖKTÜRK ASKERLERİ VE GÜÇLERİ 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !